Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břasy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břasy, hasicí přístroje Břasy, školení na hasicí přístroje Břasy, prodej hasicích systémů Břasy, prodej hasicích přístrojů Břasy, hasiva a hasicí příslušenství Břasy, Tepostop Břasy, firestop Břasy, hasicí systémy Břasy, hasicí zařízení Břasy, hasicí přístroje Břasy, požární ochrana Břasy, stabilní hasicí zařízení Břasy, lokální stabilní hasicí zařízení Břasy, automatický hasicí systém Břasy, samočinný hasicí systém Břasy, hasit CO2 Břasy, hasit oxid uhličitý Břasy, hasit s inergen Břasy, čisté hasivo Břasy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břasy, vodní hasící přístroj Břasy, sněhový hasící přístroj Břasy, pěnový hasící přístroj Břasy, požární zabezpečení Břasy, požární bezpečnost Břasy, protipožární ochrana Břasy, servisní organizace hasících přístrojů Břasy, hasící syytémy serverovny Břasy,hasící filter Břasy, hasící přístroje pro cnc stroje Břasy, hasící systémy pro autobusy Břasy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.