Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Braškov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Braškov, hasicí přístroje Braškov, školení na hasicí přístroje Braškov, prodej hasicích systémů Braškov, prodej hasicích přístrojů Braškov, hasiva a hasicí příslušenství Braškov, Tepostop Braškov, firestop Braškov, hasicí systémy Braškov, hasicí zařízení Braškov, hasicí přístroje Braškov, požární ochrana Braškov, stabilní hasicí zařízení Braškov, lokální stabilní hasicí zařízení Braškov, automatický hasicí systém Braškov, samočinný hasicí systém Braškov, hasit CO2 Braškov, hasit oxid uhličitý Braškov, hasit s inergen Braškov, čisté hasivo Braškov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Braškov, vodní hasící přístroj Braškov, sněhový hasící přístroj Braškov, pěnový hasící přístroj Braškov, požární zabezpečení Braškov, požární bezpečnost Braškov, protipožární ochrana Braškov, servisní organizace hasících přístrojů Braškov, hasící syytémy serverovny Braškov,hasící filter Braškov, hasící přístroje pro cnc stroje Braškov, hasící systémy pro autobusy Braškov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.