Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Branžež

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Branžež, hasicí přístroje Branžež, školení na hasicí přístroje Branžež, prodej hasicích systémů Branžež, prodej hasicích přístrojů Branžež, hasiva a hasicí příslušenství Branžež, Tepostop Branžež, firestop Branžež, hasicí systémy Branžež, hasicí zařízení Branžež, hasicí přístroje Branžež, požární ochrana Branžež, stabilní hasicí zařízení Branžež, lokální stabilní hasicí zařízení Branžež, automatický hasicí systém Branžež, samočinný hasicí systém Branžež, hasit CO2 Branžež, hasit oxid uhličitý Branžež, hasit s inergen Branžež, čisté hasivo Branžež, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Branžež, vodní hasící přístroj Branžež, sněhový hasící přístroj Branžež, pěnový hasící přístroj Branžež, požární zabezpečení Branžež, požární bezpečnost Branžež, protipožární ochrana Branžež, servisní organizace hasících přístrojů Branžež, hasící syytémy serverovny Branžež,hasící filter Branžež, hasící přístroje pro cnc stroje Branžež, hasící systémy pro autobusy Branžež, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.