Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brantice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brantice, hasicí přístroje Brantice, školení na hasicí přístroje Brantice, prodej hasicích systémů Brantice, prodej hasicích přístrojů Brantice, hasiva a hasicí příslušenství Brantice, Tepostop Brantice, firestop Brantice, hasicí systémy Brantice, hasicí zařízení Brantice, hasicí přístroje Brantice, požární ochrana Brantice, stabilní hasicí zařízení Brantice, lokální stabilní hasicí zařízení Brantice, automatický hasicí systém Brantice, samočinný hasicí systém Brantice, hasit CO2 Brantice, hasit oxid uhličitý Brantice, hasit s inergen Brantice, čisté hasivo Brantice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brantice, vodní hasící přístroj Brantice, sněhový hasící přístroj Brantice, pěnový hasící přístroj Brantice, požární zabezpečení Brantice, požární bezpečnost Brantice, protipožární ochrana Brantice, servisní organizace hasících přístrojů Brantice, hasící syytémy serverovny Brantice,hasící filter Brantice, hasící přístroje pro cnc stroje Brantice, hasící systémy pro autobusy Brantice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.