Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bransouze

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bransouze, hasicí přístroje Bransouze, školení na hasicí přístroje Bransouze, prodej hasicích systémů Bransouze, prodej hasicích přístrojů Bransouze, hasiva a hasicí příslušenství Bransouze, Tepostop Bransouze, firestop Bransouze, hasicí systémy Bransouze, hasicí zařízení Bransouze, hasicí přístroje Bransouze, požární ochrana Bransouze, stabilní hasicí zařízení Bransouze, lokální stabilní hasicí zařízení Bransouze, automatický hasicí systém Bransouze, samočinný hasicí systém Bransouze, hasit CO2 Bransouze, hasit oxid uhličitý Bransouze, hasit s inergen Bransouze, čisté hasivo Bransouze, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bransouze, vodní hasící přístroj Bransouze, sněhový hasící přístroj Bransouze, pěnový hasící přístroj Bransouze, požární zabezpečení Bransouze, požární bezpečnost Bransouze, protipožární ochrana Bransouze, servisní organizace hasících přístrojů Bransouze, hasící syytémy serverovny Bransouze,hasící filter Bransouze, hasící přístroje pro cnc stroje Bransouze, hasící systémy pro autobusy Bransouze, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.