Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Branná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Branná, hasicí přístroje Branná, školení na hasicí přístroje Branná, prodej hasicích systémů Branná, prodej hasicích přístrojů Branná, hasiva a hasicí příslušenství Branná, Tepostop Branná, firestop Branná, hasicí systémy Branná, hasicí zařízení Branná, hasicí přístroje Branná, požární ochrana Branná, stabilní hasicí zařízení Branná, lokální stabilní hasicí zařízení Branná, automatický hasicí systém Branná, samočinný hasicí systém Branná, hasit CO2 Branná, hasit oxid uhličitý Branná, hasit s inergen Branná, čisté hasivo Branná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Branná, vodní hasící přístroj Branná, sněhový hasící přístroj Branná, pěnový hasící přístroj Branná, požární zabezpečení Branná, požární bezpečnost Branná, protipožární ochrana Branná, servisní organizace hasících přístrojů Branná, hasící syytémy serverovny Branná,hasící filter Branná, hasící přístroje pro cnc stroje Branná, hasící systémy pro autobusy Branná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.