Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brankovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brankovice, hasicí přístroje Brankovice, školení na hasicí přístroje Brankovice, prodej hasicích systémů Brankovice, prodej hasicích přístrojů Brankovice, hasiva a hasicí příslušenství Brankovice, Tepostop Brankovice, firestop Brankovice, hasicí systémy Brankovice, hasicí zařízení Brankovice, hasicí přístroje Brankovice, požární ochrana Brankovice, stabilní hasicí zařízení Brankovice, lokální stabilní hasicí zařízení Brankovice, automatický hasicí systém Brankovice, samočinný hasicí systém Brankovice, hasit CO2 Brankovice, hasit oxid uhličitý Brankovice, hasit s inergen Brankovice, čisté hasivo Brankovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brankovice, vodní hasící přístroj Brankovice, sněhový hasící přístroj Brankovice, pěnový hasící přístroj Brankovice, požární zabezpečení Brankovice, požární bezpečnost Brankovice, protipožární ochrana Brankovice, servisní organizace hasících přístrojů Brankovice, hasící syytémy serverovny Brankovice,hasící filter Brankovice, hasící přístroje pro cnc stroje Brankovice, hasící systémy pro autobusy Brankovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.