Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Branka u Opavy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Branka u Opavy, hasicí přístroje Branka u Opavy, školení na hasicí přístroje Branka u Opavy, prodej hasicích systémů Branka u Opavy, prodej hasicích přístrojů Branka u Opavy, hasiva a hasicí příslušenství Branka u Opavy, Tepostop Branka u Opavy, firestop Branka u Opavy, hasicí systémy Branka u Opavy, hasicí zařízení Branka u Opavy, hasicí přístroje Branka u Opavy, požární ochrana Branka u Opavy, stabilní hasicí zařízení Branka u Opavy, lokální stabilní hasicí zařízení Branka u Opavy, automatický hasicí systém Branka u Opavy, samočinný hasicí systém Branka u Opavy, hasit CO2 Branka u Opavy, hasit oxid uhličitý Branka u Opavy, hasit s inergen Branka u Opavy, čisté hasivo Branka u Opavy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Branka u Opavy, vodní hasící přístroj Branka u Opavy, sněhový hasící přístroj Branka u Opavy, pěnový hasící přístroj Branka u Opavy, požární zabezpečení Branka u Opavy, požární bezpečnost Branka u Opavy, protipožární ochrana Branka u Opavy, servisní organizace hasících přístrojů Branka u Opavy, hasící syytémy serverovny Branka u Opavy,hasící filter Branka u Opavy, hasící přístroje pro cnc stroje Branka u Opavy, hasící systémy pro autobusy Branka u Opavy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.