Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Braníškov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Braníškov, hasicí přístroje Braníškov, školení na hasicí přístroje Braníškov, prodej hasicích systémů Braníškov, prodej hasicích přístrojů Braníškov, hasiva a hasicí příslušenství Braníškov, Tepostop Braníškov, firestop Braníškov, hasicí systémy Braníškov, hasicí zařízení Braníškov, hasicí přístroje Braníškov, požární ochrana Braníškov, stabilní hasicí zařízení Braníškov, lokální stabilní hasicí zařízení Braníškov, automatický hasicí systém Braníškov, samočinný hasicí systém Braníškov, hasit CO2 Braníškov, hasit oxid uhličitý Braníškov, hasit s inergen Braníškov, čisté hasivo Braníškov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Braníškov, vodní hasící přístroj Braníškov, sněhový hasící přístroj Braníškov, pěnový hasící přístroj Braníškov, požární zabezpečení Braníškov, požární bezpečnost Braníškov, protipožární ochrana Braníškov, servisní organizace hasících přístrojů Braníškov, hasící syytémy serverovny Braníškov,hasící filter Braníškov, hasící přístroje pro cnc stroje Braníškov, hasící systémy pro autobusy Braníškov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.