Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Branice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Branice, hasicí přístroje Branice, školení na hasicí přístroje Branice, prodej hasicích systémů Branice, prodej hasicích přístrojů Branice, hasiva a hasicí příslušenství Branice, Tepostop Branice, firestop Branice, hasicí systémy Branice, hasicí zařízení Branice, hasicí přístroje Branice, požární ochrana Branice, stabilní hasicí zařízení Branice, lokální stabilní hasicí zařízení Branice, automatický hasicí systém Branice, samočinný hasicí systém Branice, hasit CO2 Branice, hasit oxid uhličitý Branice, hasit s inergen Branice, čisté hasivo Branice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Branice, vodní hasící přístroj Branice, sněhový hasící přístroj Branice, pěnový hasící přístroj Branice, požární zabezpečení Branice, požární bezpečnost Branice, protipožární ochrana Branice, servisní organizace hasících přístrojů Branice, hasící syytémy serverovny Branice,hasící filter Branice, hasící přístroje pro cnc stroje Branice, hasící systémy pro autobusy Branice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.