Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brandýsek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brandýsek, hasicí přístroje Brandýsek, školení na hasicí přístroje Brandýsek, prodej hasicích systémů Brandýsek, prodej hasicích přístrojů Brandýsek, hasiva a hasicí příslušenství Brandýsek, Tepostop Brandýsek, firestop Brandýsek, hasicí systémy Brandýsek, hasicí zařízení Brandýsek, hasicí přístroje Brandýsek, požární ochrana Brandýsek, stabilní hasicí zařízení Brandýsek, lokální stabilní hasicí zařízení Brandýsek, automatický hasicí systém Brandýsek, samočinný hasicí systém Brandýsek, hasit CO2 Brandýsek, hasit oxid uhličitý Brandýsek, hasit s inergen Brandýsek, čisté hasivo Brandýsek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brandýsek, vodní hasící přístroj Brandýsek, sněhový hasící přístroj Brandýsek, pěnový hasící přístroj Brandýsek, požární zabezpečení Brandýsek, požární bezpečnost Brandýsek, protipožární ochrana Brandýsek, servisní organizace hasících přístrojů Brandýsek, hasící syytémy serverovny Brandýsek,hasící filter Brandýsek, hasící přístroje pro cnc stroje Brandýsek, hasící systémy pro autobusy Brandýsek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.