Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brandýs nad Orlicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brandýs nad Orlicí, hasicí přístroje Brandýs nad Orlicí, školení na hasicí přístroje Brandýs nad Orlicí, prodej hasicích systémů Brandýs nad Orlicí, prodej hasicích přístrojů Brandýs nad Orlicí, hasiva a hasicí příslušenství Brandýs nad Orlicí, Tepostop Brandýs nad Orlicí, firestop Brandýs nad Orlicí, hasicí systémy Brandýs nad Orlicí, hasicí zařízení Brandýs nad Orlicí, hasicí přístroje Brandýs nad Orlicí, požární ochrana Brandýs nad Orlicí, stabilní hasicí zařízení Brandýs nad Orlicí, lokální stabilní hasicí zařízení Brandýs nad Orlicí, automatický hasicí systém Brandýs nad Orlicí, samočinný hasicí systém Brandýs nad Orlicí, hasit CO2 Brandýs nad Orlicí, hasit oxid uhličitý Brandýs nad Orlicí, hasit s inergen Brandýs nad Orlicí, čisté hasivo Brandýs nad Orlicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brandýs nad Orlicí, vodní hasící přístroj Brandýs nad Orlicí, sněhový hasící přístroj Brandýs nad Orlicí, pěnový hasící přístroj Brandýs nad Orlicí, požární zabezpečení Brandýs nad Orlicí, požární bezpečnost Brandýs nad Orlicí, protipožární ochrana Brandýs nad Orlicí, servisní organizace hasících přístrojů Brandýs nad Orlicí, hasící syytémy serverovny Brandýs nad Orlicí,hasící filter Brandýs nad Orlicí, hasící přístroje pro cnc stroje Brandýs nad Orlicí, hasící systémy pro autobusy Brandýs nad Orlicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.