Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brandov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brandov, hasicí přístroje Brandov, školení na hasicí přístroje Brandov, prodej hasicích systémů Brandov, prodej hasicích přístrojů Brandov, hasiva a hasicí příslušenství Brandov, Tepostop Brandov, firestop Brandov, hasicí systémy Brandov, hasicí zařízení Brandov, hasicí přístroje Brandov, požární ochrana Brandov, stabilní hasicí zařízení Brandov, lokální stabilní hasicí zařízení Brandov, automatický hasicí systém Brandov, samočinný hasicí systém Brandov, hasit CO2 Brandov, hasit oxid uhličitý Brandov, hasit s inergen Brandov, čisté hasivo Brandov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brandov, vodní hasící přístroj Brandov, sněhový hasící přístroj Brandov, pěnový hasící přístroj Brandov, požární zabezpečení Brandov, požární bezpečnost Brandov, protipožární ochrana Brandov, servisní organizace hasících přístrojů Brandov, hasící syytémy serverovny Brandov,hasící filter Brandov, hasící přístroje pro cnc stroje Brandov, hasící systémy pro autobusy Brandov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.