Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Braňany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Braňany, hasicí přístroje Braňany, školení na hasicí přístroje Braňany, prodej hasicích systémů Braňany, prodej hasicích přístrojů Braňany, hasiva a hasicí příslušenství Braňany, Tepostop Braňany, firestop Braňany, hasicí systémy Braňany, hasicí zařízení Braňany, hasicí přístroje Braňany, požární ochrana Braňany, stabilní hasicí zařízení Braňany, lokální stabilní hasicí zařízení Braňany, automatický hasicí systém Braňany, samočinný hasicí systém Braňany, hasit CO2 Braňany, hasit oxid uhličitý Braňany, hasit s inergen Braňany, čisté hasivo Braňany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Braňany, vodní hasící přístroj Braňany, sněhový hasící přístroj Braňany, pěnový hasící přístroj Braňany, požární zabezpečení Braňany, požární bezpečnost Braňany, protipožární ochrana Braňany, servisní organizace hasících přístrojů Braňany, hasící syytémy serverovny Braňany,hasící filter Braňany, hasící přístroje pro cnc stroje Braňany, hasící systémy pro autobusy Braňany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.