Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brambory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brambory, hasicí přístroje Brambory, školení na hasicí přístroje Brambory, prodej hasicích systémů Brambory, prodej hasicích přístrojů Brambory, hasiva a hasicí příslušenství Brambory, Tepostop Brambory, firestop Brambory, hasicí systémy Brambory, hasicí zařízení Brambory, hasicí přístroje Brambory, požární ochrana Brambory, stabilní hasicí zařízení Brambory, lokální stabilní hasicí zařízení Brambory, automatický hasicí systém Brambory, samočinný hasicí systém Brambory, hasit CO2 Brambory, hasit oxid uhličitý Brambory, hasit s inergen Brambory, čisté hasivo Brambory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brambory, vodní hasící přístroj Brambory, sněhový hasící přístroj Brambory, pěnový hasící přístroj Brambory, požární zabezpečení Brambory, požární bezpečnost Brambory, protipožární ochrana Brambory, servisní organizace hasících přístrojů Brambory, hasící syytémy serverovny Brambory,hasící filter Brambory, hasící přístroje pro cnc stroje Brambory, hasící systémy pro autobusy Brambory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.