Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bradlecká Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bradlecká Lhota, hasicí přístroje Bradlecká Lhota, školení na hasicí přístroje Bradlecká Lhota, prodej hasicích systémů Bradlecká Lhota, prodej hasicích přístrojů Bradlecká Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Bradlecká Lhota, Tepostop Bradlecká Lhota, firestop Bradlecká Lhota, hasicí systémy Bradlecká Lhota, hasicí zařízení Bradlecká Lhota, hasicí přístroje Bradlecká Lhota, požární ochrana Bradlecká Lhota, stabilní hasicí zařízení Bradlecká Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Bradlecká Lhota, automatický hasicí systém Bradlecká Lhota, samočinný hasicí systém Bradlecká Lhota, hasit CO2 Bradlecká Lhota, hasit oxid uhličitý Bradlecká Lhota, hasit s inergen Bradlecká Lhota, čisté hasivo Bradlecká Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bradlecká Lhota, vodní hasící přístroj Bradlecká Lhota, sněhový hasící přístroj Bradlecká Lhota, pěnový hasící přístroj Bradlecká Lhota, požární zabezpečení Bradlecká Lhota, požární bezpečnost Bradlecká Lhota, protipožární ochrana Bradlecká Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Bradlecká Lhota, hasící syytémy serverovny Bradlecká Lhota,hasící filter Bradlecká Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Bradlecká Lhota, hasící systémy pro autobusy Bradlecká Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.