Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bradlec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bradlec, hasicí přístroje Bradlec, školení na hasicí přístroje Bradlec, prodej hasicích systémů Bradlec, prodej hasicích přístrojů Bradlec, hasiva a hasicí příslušenství Bradlec, Tepostop Bradlec, firestop Bradlec, hasicí systémy Bradlec, hasicí zařízení Bradlec, hasicí přístroje Bradlec, požární ochrana Bradlec, stabilní hasicí zařízení Bradlec, lokální stabilní hasicí zařízení Bradlec, automatický hasicí systém Bradlec, samočinný hasicí systém Bradlec, hasit CO2 Bradlec, hasit oxid uhličitý Bradlec, hasit s inergen Bradlec, čisté hasivo Bradlec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bradlec, vodní hasící přístroj Bradlec, sněhový hasící přístroj Bradlec, pěnový hasící přístroj Bradlec, požární zabezpečení Bradlec, požární bezpečnost Bradlec, protipožární ochrana Bradlec, servisní organizace hasících přístrojů Bradlec, hasící syytémy serverovny Bradlec,hasící filter Bradlec, hasící přístroje pro cnc stroje Bradlec, hasící systémy pro autobusy Bradlec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.