Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bradáčov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bradáčov, hasicí přístroje Bradáčov, školení na hasicí přístroje Bradáčov, prodej hasicích systémů Bradáčov, prodej hasicích přístrojů Bradáčov, hasiva a hasicí příslušenství Bradáčov, Tepostop Bradáčov, firestop Bradáčov, hasicí systémy Bradáčov, hasicí zařízení Bradáčov, hasicí přístroje Bradáčov, požární ochrana Bradáčov, stabilní hasicí zařízení Bradáčov, lokální stabilní hasicí zařízení Bradáčov, automatický hasicí systém Bradáčov, samočinný hasicí systém Bradáčov, hasit CO2 Bradáčov, hasit oxid uhličitý Bradáčov, hasit s inergen Bradáčov, čisté hasivo Bradáčov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bradáčov, vodní hasící přístroj Bradáčov, sněhový hasící přístroj Bradáčov, pěnový hasící přístroj Bradáčov, požární zabezpečení Bradáčov, požární bezpečnost Bradáčov, protipožární ochrana Bradáčov, servisní organizace hasících přístrojů Bradáčov, hasící syytémy serverovny Bradáčov,hasící filter Bradáčov, hasící přístroje pro cnc stroje Bradáčov, hasící systémy pro autobusy Bradáčov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.