Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brada-Rybníček

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brada-Rybníček, hasicí přístroje Brada-Rybníček, školení na hasicí přístroje Brada-Rybníček, prodej hasicích systémů Brada-Rybníček, prodej hasicích přístrojů Brada-Rybníček, hasiva a hasicí příslušenství Brada-Rybníček, Tepostop Brada-Rybníček, firestop Brada-Rybníček, hasicí systémy Brada-Rybníček, hasicí zařízení Brada-Rybníček, hasicí přístroje Brada-Rybníček, požární ochrana Brada-Rybníček, stabilní hasicí zařízení Brada-Rybníček, lokální stabilní hasicí zařízení Brada-Rybníček, automatický hasicí systém Brada-Rybníček, samočinný hasicí systém Brada-Rybníček, hasit CO2 Brada-Rybníček, hasit oxid uhličitý Brada-Rybníček, hasit s inergen Brada-Rybníček, čisté hasivo Brada-Rybníček, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brada-Rybníček, vodní hasící přístroj Brada-Rybníček, sněhový hasící přístroj Brada-Rybníček, pěnový hasící přístroj Brada-Rybníček, požární zabezpečení Brada-Rybníček, požární bezpečnost Brada-Rybníček, protipožární ochrana Brada-Rybníček, servisní organizace hasících přístrojů Brada-Rybníček, hasící syytémy serverovny Brada-Rybníček,hasící filter Brada-Rybníček, hasící přístroje pro cnc stroje Brada-Rybníček, hasící systémy pro autobusy Brada-Rybníček, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.