Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bozkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bozkov, hasicí přístroje Bozkov, školení na hasicí přístroje Bozkov, prodej hasicích systémů Bozkov, prodej hasicích přístrojů Bozkov, hasiva a hasicí příslušenství Bozkov, Tepostop Bozkov, firestop Bozkov, hasicí systémy Bozkov, hasicí zařízení Bozkov, hasicí přístroje Bozkov, požární ochrana Bozkov, stabilní hasicí zařízení Bozkov, lokální stabilní hasicí zařízení Bozkov, automatický hasicí systém Bozkov, samočinný hasicí systém Bozkov, hasit CO2 Bozkov, hasit oxid uhličitý Bozkov, hasit s inergen Bozkov, čisté hasivo Bozkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bozkov, vodní hasící přístroj Bozkov, sněhový hasící přístroj Bozkov, pěnový hasící přístroj Bozkov, požární zabezpečení Bozkov, požární bezpečnost Bozkov, protipožární ochrana Bozkov, servisní organizace hasících přístrojů Bozkov, hasící syytémy serverovny Bozkov,hasící filter Bozkov, hasící přístroje pro cnc stroje Bozkov, hasící systémy pro autobusy Bozkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.