Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Božice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Božice, hasicí přístroje Božice, školení na hasicí přístroje Božice, prodej hasicích systémů Božice, prodej hasicích přístrojů Božice, hasiva a hasicí příslušenství Božice, Tepostop Božice, firestop Božice, hasicí systémy Božice, hasicí zařízení Božice, hasicí přístroje Božice, požární ochrana Božice, stabilní hasicí zařízení Božice, lokální stabilní hasicí zařízení Božice, automatický hasicí systém Božice, samočinný hasicí systém Božice, hasit CO2 Božice, hasit oxid uhličitý Božice, hasit s inergen Božice, čisté hasivo Božice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Božice, vodní hasící přístroj Božice, sněhový hasící přístroj Božice, pěnový hasící přístroj Božice, požární zabezpečení Božice, požární bezpečnost Božice, protipožární ochrana Božice, servisní organizace hasících přístrojů Božice, hasící syytémy serverovny Božice,hasící filter Božice, hasící přístroje pro cnc stroje Božice, hasící systémy pro autobusy Božice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.