Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Božičany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Božičany, hasicí přístroje Božičany, školení na hasicí přístroje Božičany, prodej hasicích systémů Božičany, prodej hasicích přístrojů Božičany, hasiva a hasicí příslušenství Božičany, Tepostop Božičany, firestop Božičany, hasicí systémy Božičany, hasicí zařízení Božičany, hasicí přístroje Božičany, požární ochrana Božičany, stabilní hasicí zařízení Božičany, lokální stabilní hasicí zařízení Božičany, automatický hasicí systém Božičany, samočinný hasicí systém Božičany, hasit CO2 Božičany, hasit oxid uhličitý Božičany, hasit s inergen Božičany, čisté hasivo Božičany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Božičany, vodní hasící přístroj Božičany, sněhový hasící přístroj Božičany, pěnový hasící přístroj Božičany, požární zabezpečení Božičany, požární bezpečnost Božičany, protipožární ochrana Božičany, servisní organizace hasících přístrojů Božičany, hasící syytémy serverovny Božičany,hasící filter Božičany, hasící přístroje pro cnc stroje Božičany, hasící systémy pro autobusy Božičany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.