Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boží Dar

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boží Dar, hasicí přístroje Boží Dar, školení na hasicí přístroje Boží Dar, prodej hasicích systémů Boží Dar, prodej hasicích přístrojů Boží Dar, hasiva a hasicí příslušenství Boží Dar, Tepostop Boží Dar, firestop Boží Dar, hasicí systémy Boží Dar, hasicí zařízení Boží Dar, hasicí přístroje Boží Dar, požární ochrana Boží Dar, stabilní hasicí zařízení Boží Dar, lokální stabilní hasicí zařízení Boží Dar, automatický hasicí systém Boží Dar, samočinný hasicí systém Boží Dar, hasit CO2 Boží Dar, hasit oxid uhličitý Boží Dar, hasit s inergen Boží Dar, čisté hasivo Boží Dar, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boží Dar, vodní hasící přístroj Boží Dar, sněhový hasící přístroj Boží Dar, pěnový hasící přístroj Boží Dar, požární zabezpečení Boží Dar, požární bezpečnost Boží Dar, protipožární ochrana Boží Dar, servisní organizace hasících přístrojů Boží Dar, hasící syytémy serverovny Boží Dar,hasící filter Boží Dar, hasící přístroje pro cnc stroje Boží Dar, hasící systémy pro autobusy Boží Dar, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.