Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Božetice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Božetice, hasicí přístroje Božetice, školení na hasicí přístroje Božetice, prodej hasicích systémů Božetice, prodej hasicích přístrojů Božetice, hasiva a hasicí příslušenství Božetice, Tepostop Božetice, firestop Božetice, hasicí systémy Božetice, hasicí zařízení Božetice, hasicí přístroje Božetice, požární ochrana Božetice, stabilní hasicí zařízení Božetice, lokální stabilní hasicí zařízení Božetice, automatický hasicí systém Božetice, samočinný hasicí systém Božetice, hasit CO2 Božetice, hasit oxid uhličitý Božetice, hasit s inergen Božetice, čisté hasivo Božetice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Božetice, vodní hasící přístroj Božetice, sněhový hasící přístroj Božetice, pěnový hasící přístroj Božetice, požární zabezpečení Božetice, požární bezpečnost Božetice, protipožární ochrana Božetice, servisní organizace hasících přístrojů Božetice, hasící syytémy serverovny Božetice,hasící filter Božetice, hasící přístroje pro cnc stroje Božetice, hasící systémy pro autobusy Božetice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.