Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bouzov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bouzov, hasicí přístroje Bouzov, školení na hasicí přístroje Bouzov, prodej hasicích systémů Bouzov, prodej hasicích přístrojů Bouzov, hasiva a hasicí příslušenství Bouzov, Tepostop Bouzov, firestop Bouzov, hasicí systémy Bouzov, hasicí zařízení Bouzov, hasicí přístroje Bouzov, požární ochrana Bouzov, stabilní hasicí zařízení Bouzov, lokální stabilní hasicí zařízení Bouzov, automatický hasicí systém Bouzov, samočinný hasicí systém Bouzov, hasit CO2 Bouzov, hasit oxid uhličitý Bouzov, hasit s inergen Bouzov, čisté hasivo Bouzov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bouzov, vodní hasící přístroj Bouzov, sněhový hasící přístroj Bouzov, pěnový hasící přístroj Bouzov, požární zabezpečení Bouzov, požární bezpečnost Bouzov, protipožární ochrana Bouzov, servisní organizace hasících přístrojů Bouzov, hasící syytémy serverovny Bouzov,hasící filter Bouzov, hasící přístroje pro cnc stroje Bouzov, hasící systémy pro autobusy Bouzov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.