Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bousov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bousov, hasicí přístroje Bousov, školení na hasicí přístroje Bousov, prodej hasicích systémů Bousov, prodej hasicích přístrojů Bousov, hasiva a hasicí příslušenství Bousov, Tepostop Bousov, firestop Bousov, hasicí systémy Bousov, hasicí zařízení Bousov, hasicí přístroje Bousov, požární ochrana Bousov, stabilní hasicí zařízení Bousov, lokální stabilní hasicí zařízení Bousov, automatický hasicí systém Bousov, samočinný hasicí systém Bousov, hasit CO2 Bousov, hasit oxid uhličitý Bousov, hasit s inergen Bousov, čisté hasivo Bousov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bousov, vodní hasící přístroj Bousov, sněhový hasící přístroj Bousov, pěnový hasící přístroj Bousov, požární zabezpečení Bousov, požární bezpečnost Bousov, protipožární ochrana Bousov, servisní organizace hasících přístrojů Bousov, hasící syytémy serverovny Bousov,hasící filter Bousov, hasící přístroje pro cnc stroje Bousov, hasící systémy pro autobusy Bousov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.