Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bousín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bousín, hasicí přístroje Bousín, školení na hasicí přístroje Bousín, prodej hasicích systémů Bousín, prodej hasicích přístrojů Bousín, hasiva a hasicí příslušenství Bousín, Tepostop Bousín, firestop Bousín, hasicí systémy Bousín, hasicí zařízení Bousín, hasicí přístroje Bousín, požární ochrana Bousín, stabilní hasicí zařízení Bousín, lokální stabilní hasicí zařízení Bousín, automatický hasicí systém Bousín, samočinný hasicí systém Bousín, hasit CO2 Bousín, hasit oxid uhličitý Bousín, hasit s inergen Bousín, čisté hasivo Bousín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bousín, vodní hasící přístroj Bousín, sněhový hasící přístroj Bousín, pěnový hasící přístroj Bousín, požární zabezpečení Bousín, požární bezpečnost Bousín, protipožární ochrana Bousín, servisní organizace hasících přístrojů Bousín, hasící syytémy serverovny Bousín,hasící filter Bousín, hasící přístroje pro cnc stroje Bousín, hasící systémy pro autobusy Bousín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.