Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boudy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boudy, hasicí přístroje Boudy, školení na hasicí přístroje Boudy, prodej hasicích systémů Boudy, prodej hasicích přístrojů Boudy, hasiva a hasicí příslušenství Boudy, Tepostop Boudy, firestop Boudy, hasicí systémy Boudy, hasicí zařízení Boudy, hasicí přístroje Boudy, požární ochrana Boudy, stabilní hasicí zařízení Boudy, lokální stabilní hasicí zařízení Boudy, automatický hasicí systém Boudy, samočinný hasicí systém Boudy, hasit CO2 Boudy, hasit oxid uhličitý Boudy, hasit s inergen Boudy, čisté hasivo Boudy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boudy, vodní hasící přístroj Boudy, sněhový hasící přístroj Boudy, pěnový hasící přístroj Boudy, požární zabezpečení Boudy, požární bezpečnost Boudy, protipožární ochrana Boudy, servisní organizace hasících přístrojů Boudy, hasící syytémy serverovny Boudy,hasící filter Boudy, hasící přístroje pro cnc stroje Boudy, hasící systémy pro autobusy Boudy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.