Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bošovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bošovice, hasicí přístroje Bošovice, školení na hasicí přístroje Bošovice, prodej hasicích systémů Bošovice, prodej hasicích přístrojů Bošovice, hasiva a hasicí příslušenství Bošovice, Tepostop Bošovice, firestop Bošovice, hasicí systémy Bošovice, hasicí zařízení Bošovice, hasicí přístroje Bošovice, požární ochrana Bošovice, stabilní hasicí zařízení Bošovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bošovice, automatický hasicí systém Bošovice, samočinný hasicí systém Bošovice, hasit CO2 Bošovice, hasit oxid uhličitý Bošovice, hasit s inergen Bošovice, čisté hasivo Bošovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bošovice, vodní hasící přístroj Bošovice, sněhový hasící přístroj Bošovice, pěnový hasící přístroj Bošovice, požární zabezpečení Bošovice, požární bezpečnost Bošovice, protipožární ochrana Bošovice, servisní organizace hasících přístrojů Bošovice, hasící syytémy serverovny Bošovice,hasící filter Bošovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bošovice, hasící systémy pro autobusy Bošovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.