Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boskovštejn

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boskovštejn, hasicí přístroje Boskovštejn, školení na hasicí přístroje Boskovštejn, prodej hasicích systémů Boskovštejn, prodej hasicích přístrojů Boskovštejn, hasiva a hasicí příslušenství Boskovštejn, Tepostop Boskovštejn, firestop Boskovštejn, hasicí systémy Boskovštejn, hasicí zařízení Boskovštejn, hasicí přístroje Boskovštejn, požární ochrana Boskovštejn, stabilní hasicí zařízení Boskovštejn, lokální stabilní hasicí zařízení Boskovštejn, automatický hasicí systém Boskovštejn, samočinný hasicí systém Boskovštejn, hasit CO2 Boskovštejn, hasit oxid uhličitý Boskovštejn, hasit s inergen Boskovštejn, čisté hasivo Boskovštejn, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boskovštejn, vodní hasící přístroj Boskovštejn, sněhový hasící přístroj Boskovštejn, pěnový hasící přístroj Boskovštejn, požární zabezpečení Boskovštejn, požární bezpečnost Boskovštejn, protipožární ochrana Boskovštejn, servisní organizace hasících přístrojů Boskovštejn, hasící syytémy serverovny Boskovštejn,hasící filter Boskovštejn, hasící přístroje pro cnc stroje Boskovštejn, hasící systémy pro autobusy Boskovštejn, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.