Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boskovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boskovice, hasicí přístroje Boskovice, školení na hasicí přístroje Boskovice, prodej hasicích systémů Boskovice, prodej hasicích přístrojů Boskovice, hasiva a hasicí příslušenství Boskovice, Tepostop Boskovice, firestop Boskovice, hasicí systémy Boskovice, hasicí zařízení Boskovice, hasicí přístroje Boskovice, požární ochrana Boskovice, stabilní hasicí zařízení Boskovice, lokální stabilní hasicí zařízení Boskovice, automatický hasicí systém Boskovice, samočinný hasicí systém Boskovice, hasit CO2 Boskovice, hasit oxid uhličitý Boskovice, hasit s inergen Boskovice, čisté hasivo Boskovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boskovice, vodní hasící přístroj Boskovice, sněhový hasící přístroj Boskovice, pěnový hasící přístroj Boskovice, požární zabezpečení Boskovice, požární bezpečnost Boskovice, protipožární ochrana Boskovice, servisní organizace hasících přístrojů Boskovice, hasící syytémy serverovny Boskovice,hasící filter Boskovice, hasící přístroje pro cnc stroje Boskovice, hasící systémy pro autobusy Boskovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.