Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bošín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bošín, hasicí přístroje Bošín, školení na hasicí přístroje Bošín, prodej hasicích systémů Bošín, prodej hasicích přístrojů Bošín, hasiva a hasicí příslušenství Bošín, Tepostop Bošín, firestop Bošín, hasicí systémy Bošín, hasicí zařízení Bošín, hasicí přístroje Bošín, požární ochrana Bošín, stabilní hasicí zařízení Bošín, lokální stabilní hasicí zařízení Bošín, automatický hasicí systém Bošín, samočinný hasicí systém Bošín, hasit CO2 Bošín, hasit oxid uhličitý Bošín, hasit s inergen Bošín, čisté hasivo Bošín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bošín, vodní hasící přístroj Bošín, sněhový hasící přístroj Bošín, pěnový hasící přístroj Bošín, požární zabezpečení Bošín, požární bezpečnost Bošín, protipožární ochrana Bošín, servisní organizace hasících přístrojů Bošín, hasící syytémy serverovny Bošín,hasící filter Bošín, hasící přístroje pro cnc stroje Bošín, hasící systémy pro autobusy Bošín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.