Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bošilec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bošilec, hasicí přístroje Bošilec, školení na hasicí přístroje Bošilec, prodej hasicích systémů Bošilec, prodej hasicích přístrojů Bošilec, hasiva a hasicí příslušenství Bošilec, Tepostop Bošilec, firestop Bošilec, hasicí systémy Bošilec, hasicí zařízení Bošilec, hasicí přístroje Bošilec, požární ochrana Bošilec, stabilní hasicí zařízení Bošilec, lokální stabilní hasicí zařízení Bošilec, automatický hasicí systém Bošilec, samočinný hasicí systém Bošilec, hasit CO2 Bošilec, hasit oxid uhličitý Bošilec, hasit s inergen Bošilec, čisté hasivo Bošilec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bošilec, vodní hasící přístroj Bošilec, sněhový hasící přístroj Bošilec, pěnový hasící přístroj Bošilec, požární zabezpečení Bošilec, požární bezpečnost Bošilec, protipožární ochrana Bošilec, servisní organizace hasících přístrojů Bošilec, hasící syytémy serverovny Bošilec,hasící filter Bošilec, hasící přístroje pro cnc stroje Bošilec, hasící systémy pro autobusy Bošilec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.