Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bošice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bošice, hasicí přístroje Bošice, školení na hasicí přístroje Bošice, prodej hasicích systémů Bošice, prodej hasicích přístrojů Bošice, hasiva a hasicí příslušenství Bošice, Tepostop Bošice, firestop Bošice, hasicí systémy Bošice, hasicí zařízení Bošice, hasicí přístroje Bošice, požární ochrana Bošice, stabilní hasicí zařízení Bošice, lokální stabilní hasicí zařízení Bošice, automatický hasicí systém Bošice, samočinný hasicí systém Bošice, hasit CO2 Bošice, hasit oxid uhličitý Bošice, hasit s inergen Bošice, čisté hasivo Bošice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bošice, vodní hasící přístroj Bošice, sněhový hasící přístroj Bošice, pěnový hasící přístroj Bošice, požární zabezpečení Bošice, požární bezpečnost Bošice, protipožární ochrana Bošice, servisní organizace hasících přístrojů Bošice, hasící syytémy serverovny Bošice,hasící filter Bošice, hasící přístroje pro cnc stroje Bošice, hasící systémy pro autobusy Bošice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.