Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boseň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boseň, hasicí přístroje Boseň, školení na hasicí přístroje Boseň, prodej hasicích systémů Boseň, prodej hasicích přístrojů Boseň, hasiva a hasicí příslušenství Boseň, Tepostop Boseň, firestop Boseň, hasicí systémy Boseň, hasicí zařízení Boseň, hasicí přístroje Boseň, požární ochrana Boseň, stabilní hasicí zařízení Boseň, lokální stabilní hasicí zařízení Boseň, automatický hasicí systém Boseň, samočinný hasicí systém Boseň, hasit CO2 Boseň, hasit oxid uhličitý Boseň, hasit s inergen Boseň, čisté hasivo Boseň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boseň, vodní hasící přístroj Boseň, sněhový hasící přístroj Boseň, pěnový hasící přístroj Boseň, požární zabezpečení Boseň, požární bezpečnost Boseň, protipožární ochrana Boseň, servisní organizace hasících přístrojů Boseň, hasící syytémy serverovny Boseň,hasící filter Boseň, hasící přístroje pro cnc stroje Boseň, hasící systémy pro autobusy Boseň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.