Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bory, hasicí přístroje Bory, školení na hasicí přístroje Bory, prodej hasicích systémů Bory, prodej hasicích přístrojů Bory, hasiva a hasicí příslušenství Bory, Tepostop Bory, firestop Bory, hasicí systémy Bory, hasicí zařízení Bory, hasicí přístroje Bory, požární ochrana Bory, stabilní hasicí zařízení Bory, lokální stabilní hasicí zařízení Bory, automatický hasicí systém Bory, samočinný hasicí systém Bory, hasit CO2 Bory, hasit oxid uhličitý Bory, hasit s inergen Bory, čisté hasivo Bory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bory, vodní hasící přístroj Bory, sněhový hasící přístroj Bory, pěnový hasící přístroj Bory, požární zabezpečení Bory, požární bezpečnost Bory, protipožární ochrana Bory, servisní organizace hasících přístrojů Bory, hasící syytémy serverovny Bory,hasící filter Bory, hasící přístroje pro cnc stroje Bory, hasící systémy pro autobusy Bory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.