Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borušov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borušov, hasicí přístroje Borušov, školení na hasicí přístroje Borušov, prodej hasicích systémů Borušov, prodej hasicích přístrojů Borušov, hasiva a hasicí příslušenství Borušov, Tepostop Borušov, firestop Borušov, hasicí systémy Borušov, hasicí zařízení Borušov, hasicí přístroje Borušov, požární ochrana Borušov, stabilní hasicí zařízení Borušov, lokální stabilní hasicí zařízení Borušov, automatický hasicí systém Borušov, samočinný hasicí systém Borušov, hasit CO2 Borušov, hasit oxid uhličitý Borušov, hasit s inergen Borušov, čisté hasivo Borušov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borušov, vodní hasící přístroj Borušov, sněhový hasící přístroj Borušov, pěnový hasící přístroj Borušov, požární zabezpečení Borušov, požární bezpečnost Borušov, protipožární ochrana Borušov, servisní organizace hasících přístrojů Borušov, hasící syytémy serverovny Borušov,hasící filter Borušov, hasící přístroje pro cnc stroje Borušov, hasící systémy pro autobusy Borušov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.