Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boršov nad Vltavou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boršov nad Vltavou, hasicí přístroje Boršov nad Vltavou, školení na hasicí přístroje Boršov nad Vltavou, prodej hasicích systémů Boršov nad Vltavou, prodej hasicích přístrojů Boršov nad Vltavou, hasiva a hasicí příslušenství Boršov nad Vltavou, Tepostop Boršov nad Vltavou, firestop Boršov nad Vltavou, hasicí systémy Boršov nad Vltavou, hasicí zařízení Boršov nad Vltavou, hasicí přístroje Boršov nad Vltavou, požární ochrana Boršov nad Vltavou, stabilní hasicí zařízení Boršov nad Vltavou, lokální stabilní hasicí zařízení Boršov nad Vltavou, automatický hasicí systém Boršov nad Vltavou, samočinný hasicí systém Boršov nad Vltavou, hasit CO2 Boršov nad Vltavou, hasit oxid uhličitý Boršov nad Vltavou, hasit s inergen Boršov nad Vltavou, čisté hasivo Boršov nad Vltavou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boršov nad Vltavou, vodní hasící přístroj Boršov nad Vltavou, sněhový hasící přístroj Boršov nad Vltavou, pěnový hasící přístroj Boršov nad Vltavou, požární zabezpečení Boršov nad Vltavou, požární bezpečnost Boršov nad Vltavou, protipožární ochrana Boršov nad Vltavou, servisní organizace hasících přístrojů Boršov nad Vltavou, hasící syytémy serverovny Boršov nad Vltavou,hasící filter Boršov nad Vltavou, hasící přístroje pro cnc stroje Boršov nad Vltavou, hasící systémy pro autobusy Boršov nad Vltavou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.