Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boršov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boršov, hasicí přístroje Boršov, školení na hasicí přístroje Boršov, prodej hasicích systémů Boršov, prodej hasicích přístrojů Boršov, hasiva a hasicí příslušenství Boršov, Tepostop Boršov, firestop Boršov, hasicí systémy Boršov, hasicí zařízení Boršov, hasicí přístroje Boršov, požární ochrana Boršov, stabilní hasicí zařízení Boršov, lokální stabilní hasicí zařízení Boršov, automatický hasicí systém Boršov, samočinný hasicí systém Boršov, hasit CO2 Boršov, hasit oxid uhličitý Boršov, hasit s inergen Boršov, čisté hasivo Boršov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boršov, vodní hasící přístroj Boršov, sněhový hasící přístroj Boršov, pěnový hasící přístroj Boršov, požární zabezpečení Boršov, požární bezpečnost Boršov, protipožární ochrana Boršov, servisní organizace hasících přístrojů Boršov, hasící syytémy serverovny Boršov,hasící filter Boršov, hasící přístroje pro cnc stroje Boršov, hasící systémy pro autobusy Boršov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.