Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boršice u Blatnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boršice u Blatnice, hasicí přístroje Boršice u Blatnice, školení na hasicí přístroje Boršice u Blatnice, prodej hasicích systémů Boršice u Blatnice, prodej hasicích přístrojů Boršice u Blatnice, hasiva a hasicí příslušenství Boršice u Blatnice, Tepostop Boršice u Blatnice, firestop Boršice u Blatnice, hasicí systémy Boršice u Blatnice, hasicí zařízení Boršice u Blatnice, hasicí přístroje Boršice u Blatnice, požární ochrana Boršice u Blatnice, stabilní hasicí zařízení Boršice u Blatnice, lokální stabilní hasicí zařízení Boršice u Blatnice, automatický hasicí systém Boršice u Blatnice, samočinný hasicí systém Boršice u Blatnice, hasit CO2 Boršice u Blatnice, hasit oxid uhličitý Boršice u Blatnice, hasit s inergen Boršice u Blatnice, čisté hasivo Boršice u Blatnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boršice u Blatnice, vodní hasící přístroj Boršice u Blatnice, sněhový hasící přístroj Boršice u Blatnice, pěnový hasící přístroj Boršice u Blatnice, požární zabezpečení Boršice u Blatnice, požární bezpečnost Boršice u Blatnice, protipožární ochrana Boršice u Blatnice, servisní organizace hasících přístrojů Boršice u Blatnice, hasící syytémy serverovny Boršice u Blatnice,hasící filter Boršice u Blatnice, hasící přístroje pro cnc stroje Boršice u Blatnice, hasící systémy pro autobusy Boršice u Blatnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.