Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boršice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boršice, hasicí přístroje Boršice, školení na hasicí přístroje Boršice, prodej hasicích systémů Boršice, prodej hasicích přístrojů Boršice, hasiva a hasicí příslušenství Boršice, Tepostop Boršice, firestop Boršice, hasicí systémy Boršice, hasicí zařízení Boršice, hasicí přístroje Boršice, požární ochrana Boršice, stabilní hasicí zařízení Boršice, lokální stabilní hasicí zařízení Boršice, automatický hasicí systém Boršice, samočinný hasicí systém Boršice, hasit CO2 Boršice, hasit oxid uhličitý Boršice, hasit s inergen Boršice, čisté hasivo Boršice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boršice, vodní hasící přístroj Boršice, sněhový hasící přístroj Boršice, pěnový hasící přístroj Boršice, požární zabezpečení Boršice, požární bezpečnost Boršice, protipožární ochrana Boršice, servisní organizace hasících přístrojů Boršice, hasící syytémy serverovny Boršice,hasící filter Boršice, hasící přístroje pro cnc stroje Boršice, hasící systémy pro autobusy Boršice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.