Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovy, hasicí přístroje Borovy, školení na hasicí přístroje Borovy, prodej hasicích systémů Borovy, prodej hasicích přístrojů Borovy, hasiva a hasicí příslušenství Borovy, Tepostop Borovy, firestop Borovy, hasicí systémy Borovy, hasicí zařízení Borovy, hasicí přístroje Borovy, požární ochrana Borovy, stabilní hasicí zařízení Borovy, lokální stabilní hasicí zařízení Borovy, automatický hasicí systém Borovy, samočinný hasicí systém Borovy, hasit CO2 Borovy, hasit oxid uhličitý Borovy, hasit s inergen Borovy, čisté hasivo Borovy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovy, vodní hasící přístroj Borovy, sněhový hasící přístroj Borovy, pěnový hasící přístroj Borovy, požární zabezpečení Borovy, požární bezpečnost Borovy, protipožární ochrana Borovy, servisní organizace hasících přístrojů Borovy, hasící syytémy serverovny Borovy,hasící filter Borovy, hasící přístroje pro cnc stroje Borovy, hasící systémy pro autobusy Borovy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.