Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovno, hasicí přístroje Borovno, školení na hasicí přístroje Borovno, prodej hasicích systémů Borovno, prodej hasicích přístrojů Borovno, hasiva a hasicí příslušenství Borovno, Tepostop Borovno, firestop Borovno, hasicí systémy Borovno, hasicí zařízení Borovno, hasicí přístroje Borovno, požární ochrana Borovno, stabilní hasicí zařízení Borovno, lokální stabilní hasicí zařízení Borovno, automatický hasicí systém Borovno, samočinný hasicí systém Borovno, hasit CO2 Borovno, hasit oxid uhličitý Borovno, hasit s inergen Borovno, čisté hasivo Borovno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovno, vodní hasící přístroj Borovno, sněhový hasící přístroj Borovno, pěnový hasící přístroj Borovno, požární zabezpečení Borovno, požární bezpečnost Borovno, protipožární ochrana Borovno, servisní organizace hasících přístrojů Borovno, hasící syytémy serverovny Borovno,hasící filter Borovno, hasící přístroje pro cnc stroje Borovno, hasící systémy pro autobusy Borovno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.