Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovník, hasicí přístroje Borovník, školení na hasicí přístroje Borovník, prodej hasicích systémů Borovník, prodej hasicích přístrojů Borovník, hasiva a hasicí příslušenství Borovník, Tepostop Borovník, firestop Borovník, hasicí systémy Borovník, hasicí zařízení Borovník, hasicí přístroje Borovník, požární ochrana Borovník, stabilní hasicí zařízení Borovník, lokální stabilní hasicí zařízení Borovník, automatický hasicí systém Borovník, samočinný hasicí systém Borovník, hasit CO2 Borovník, hasit oxid uhličitý Borovník, hasit s inergen Borovník, čisté hasivo Borovník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovník, vodní hasící přístroj Borovník, sněhový hasící přístroj Borovník, pěnový hasící přístroj Borovník, požární zabezpečení Borovník, požární bezpečnost Borovník, protipožární ochrana Borovník, servisní organizace hasících přístrojů Borovník, hasící syytémy serverovny Borovník,hasící filter Borovník, hasící přístroje pro cnc stroje Borovník, hasící systémy pro autobusy Borovník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.