Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovnička

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovnička, hasicí přístroje Borovnička, školení na hasicí přístroje Borovnička, prodej hasicích systémů Borovnička, prodej hasicích přístrojů Borovnička, hasiva a hasicí příslušenství Borovnička, Tepostop Borovnička, firestop Borovnička, hasicí systémy Borovnička, hasicí zařízení Borovnička, hasicí přístroje Borovnička, požární ochrana Borovnička, stabilní hasicí zařízení Borovnička, lokální stabilní hasicí zařízení Borovnička, automatický hasicí systém Borovnička, samočinný hasicí systém Borovnička, hasit CO2 Borovnička, hasit oxid uhličitý Borovnička, hasit s inergen Borovnička, čisté hasivo Borovnička, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovnička, vodní hasící přístroj Borovnička, sněhový hasící přístroj Borovnička, pěnový hasící přístroj Borovnička, požární zabezpečení Borovnička, požární bezpečnost Borovnička, protipožární ochrana Borovnička, servisní organizace hasících přístrojů Borovnička, hasící syytémy serverovny Borovnička,hasící filter Borovnička, hasící přístroje pro cnc stroje Borovnička, hasící systémy pro autobusy Borovnička, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.