Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovnice, hasicí přístroje Borovnice, školení na hasicí přístroje Borovnice, prodej hasicích systémů Borovnice, prodej hasicích přístrojů Borovnice, hasiva a hasicí příslušenství Borovnice, Tepostop Borovnice, firestop Borovnice, hasicí systémy Borovnice, hasicí zařízení Borovnice, hasicí přístroje Borovnice, požární ochrana Borovnice, stabilní hasicí zařízení Borovnice, lokální stabilní hasicí zařízení Borovnice, automatický hasicí systém Borovnice, samočinný hasicí systém Borovnice, hasit CO2 Borovnice, hasit oxid uhličitý Borovnice, hasit s inergen Borovnice, čisté hasivo Borovnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovnice, vodní hasící přístroj Borovnice, sněhový hasící přístroj Borovnice, pěnový hasící přístroj Borovnice, požární zabezpečení Borovnice, požární bezpečnost Borovnice, protipožární ochrana Borovnice, servisní organizace hasících přístrojů Borovnice, hasící syytémy serverovny Borovnice,hasící filter Borovnice, hasící přístroje pro cnc stroje Borovnice, hasící systémy pro autobusy Borovnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.