Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovany, hasicí přístroje Borovany, školení na hasicí přístroje Borovany, prodej hasicích systémů Borovany, prodej hasicích přístrojů Borovany, hasiva a hasicí příslušenství Borovany, Tepostop Borovany, firestop Borovany, hasicí systémy Borovany, hasicí zařízení Borovany, hasicí přístroje Borovany, požární ochrana Borovany, stabilní hasicí zařízení Borovany, lokální stabilní hasicí zařízení Borovany, automatický hasicí systém Borovany, samočinný hasicí systém Borovany, hasit CO2 Borovany, hasit oxid uhličitý Borovany, hasit s inergen Borovany, čisté hasivo Borovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovany, vodní hasící přístroj Borovany, sněhový hasící přístroj Borovany, pěnový hasící přístroj Borovany, požární zabezpečení Borovany, požární bezpečnost Borovany, protipožární ochrana Borovany, servisní organizace hasících přístrojů Borovany, hasící syytémy serverovny Borovany,hasící filter Borovany, hasící přístroje pro cnc stroje Borovany, hasící systémy pro autobusy Borovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.