Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borová Lada

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borová Lada, hasicí přístroje Borová Lada, školení na hasicí přístroje Borová Lada, prodej hasicích systémů Borová Lada, prodej hasicích přístrojů Borová Lada, hasiva a hasicí příslušenství Borová Lada, Tepostop Borová Lada, firestop Borová Lada, hasicí systémy Borová Lada, hasicí zařízení Borová Lada, hasicí přístroje Borová Lada, požární ochrana Borová Lada, stabilní hasicí zařízení Borová Lada, lokální stabilní hasicí zařízení Borová Lada, automatický hasicí systém Borová Lada, samočinný hasicí systém Borová Lada, hasit CO2 Borová Lada, hasit oxid uhličitý Borová Lada, hasit s inergen Borová Lada, čisté hasivo Borová Lada, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borová Lada, vodní hasící přístroj Borová Lada, sněhový hasící přístroj Borová Lada, pěnový hasící přístroj Borová Lada, požární zabezpečení Borová Lada, požární bezpečnost Borová Lada, protipožární ochrana Borová Lada, servisní organizace hasících přístrojů Borová Lada, hasící syytémy serverovny Borová Lada,hasící filter Borová Lada, hasící přístroje pro cnc stroje Borová Lada, hasící systémy pro autobusy Borová Lada, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.