Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borová, hasicí přístroje Borová, školení na hasicí přístroje Borová, prodej hasicích systémů Borová, prodej hasicích přístrojů Borová, hasiva a hasicí příslušenství Borová, Tepostop Borová, firestop Borová, hasicí systémy Borová, hasicí zařízení Borová, hasicí přístroje Borová, požární ochrana Borová, stabilní hasicí zařízení Borová, lokální stabilní hasicí zařízení Borová, automatický hasicí systém Borová, samočinný hasicí systém Borová, hasit CO2 Borová, hasit oxid uhličitý Borová, hasit s inergen Borová, čisté hasivo Borová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borová, vodní hasící přístroj Borová, sněhový hasící přístroj Borová, pěnový hasící přístroj Borová, požární zabezpečení Borová, požární bezpečnost Borová, protipožární ochrana Borová, servisní organizace hasících přístrojů Borová, hasící syytémy serverovny Borová,hasící filter Borová, hasící přístroje pro cnc stroje Borová, hasící systémy pro autobusy Borová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.