Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borotín, hasicí přístroje Borotín, školení na hasicí přístroje Borotín, prodej hasicích systémů Borotín, prodej hasicích přístrojů Borotín, hasiva a hasicí příslušenství Borotín, Tepostop Borotín, firestop Borotín, hasicí systémy Borotín, hasicí zařízení Borotín, hasicí přístroje Borotín, požární ochrana Borotín, stabilní hasicí zařízení Borotín, lokální stabilní hasicí zařízení Borotín, automatický hasicí systém Borotín, samočinný hasicí systém Borotín, hasit CO2 Borotín, hasit oxid uhličitý Borotín, hasit s inergen Borotín, čisté hasivo Borotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borotín, vodní hasící přístroj Borotín, sněhový hasící přístroj Borotín, pěnový hasící přístroj Borotín, požární zabezpečení Borotín, požární bezpečnost Borotín, protipožární ochrana Borotín, servisní organizace hasících přístrojů Borotín, hasící syytémy serverovny Borotín,hasící filter Borotín, hasící přístroje pro cnc stroje Borotín, hasící systémy pro autobusy Borotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.